miércoles, 11 de junio de 2014

LEMBRANDO PESQUEIRAS

Con el románico he descubierto...¡tantas cosas!. No sólo lugares, rincones, piedras, símbolos...Sobre todo personas que van dejando en mi corazón tanta huella como los cinceles y martillos de aquellos canteros, que aún perduran despues de tantos siglos.
Pues una de esas personas, de mirada clara y sonrisa tímida e irónica, una amiga que "atopei" en mi primera salida con "O sorriso de Daniel", acaba de hacerme un tremendo regalo.
Ella escribe artículos de opinión, entre otras muchas actividades literarias, docentes, sociales y familiares.
Y recordando una anécdota de aquel inolvidable evento, ha escrito esto. Espero que os guste.
Para mi es todo un honor. Gracias Mariña.


 MEMORIA ROMÁNICA EN PESQUEIRAS
Arte, maxia, teatro, máscaras. Escenografía galega. Entre o mito e o ritual. A ilusión ancestral de reproducir o que se desexa, darlle forma, cor e corpo a aquilo que mellor nos representa. Se o pinto tal vez o posúa. A teatralidade fronte á morte e a desaparición.
Que a xente dun lugar recupere o seu patrimonio desaparecido non ten un valor ponderable. Sucedeu en Chantada coma unha sorte de milagre que podía terse producido en calquera outra igrexa románica abandonada no noso territorio. O mosteiro de Pesqueiras estaba mutilado tras a desaparición da súa virxe hierática e sedente, talla totalmente románica que faltou misteriosamente, ao igual ca unha pía bautismal. Non imos abondar na desaparición do noso patrimonio. Imos falar da súa recuperación, entre posible, parcial, evocadora e milagreira.
A artista Ana Sastre reproduce tallas de virxes románicas en pasta de papel, apoiándose en fotografías e en continuas visitas a espazos privilexiados para coñecer de primeira man a ollada destas virxes. Non só dá vida a tallas desaparecidas, irrecuperables nalgúns casos, senón que tamén lles dá visibilidade a aquelas que non están expostas á visita do público.
É un exemplo de teatralidade viva. Ten a mesma orixe cás pinturas dos bisontes nas paredes da cova. Se o imaxino, é posible dotalo de vida. Está presente en toda a imaxinería relixiosa. Coma un belén vivente ou un paso de procesión.
O curioso e anecdótico desta virxe de Pesqueiras, tras a súa reprodución por parte da artista, o que realmente lle confire un valor excepcional é a posterior reacción popular. Durante aquel acto de entrega da talla nova á igrexa, a xente que lembraba aínda a auténtica acabou murmurando extasiada que xa aparecera de novo a súa virxe; é dicir, viviron a aparición da imitación coma se se tratase dun feito real e non dunha escena teatral por todos convida e para todos explícita.
Nesa confusión realidade- teatralidade está o cerne do asunto, o que lle dá un aire case surrealista ao episodio. Porque a primeira recuperación ten que pasar inexorablemente pola memoria e pola posta en valor fronte a calquera signo de esquecemento.
O contento dos patrucios do lugar por recuperar, aínda que só fose en imaxe copiada, a súa virxe auténtica espoliada, engade unha autenticidade ao traballo artístico de Ana Sastre e xungue dalgunha maneira ás novas xeracións coas máis antigas ao darlle vitalidade a ese símbolo do románico de Pesqueiras.
Virxes románicas sedentes, co neno, coa mula, abrideiras, preñadas ou paridas, rostros femininos que cos seus ollos enormes, case desmesurados, insinúan outra posibilidade de VER. Dalgunha maneira tamén son eco do que sufriron as mulleres ao longo da súa historia; tallas que foron espoliadas, mutiladas, maltratadas, afastadas do seu lugar de orixe e do espazo preeminente que lles correspondería ocupar no altar.
Representan a imposibilidade da contemplación popular da arte fronte ao valor comercial dos obxectos. Paradoxalmente é a memoria colectiva que evocan as réplicas o que achega neste intre a verdadeira dimensión dunha realidade invisibilizada ou escachada que nos pertence.

 Mariña Pérez Rei.

No hay comentarios:

Publicar un comentario